BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları


 
DERSLER
  1- A/an
  2- Verb 'To Be"
  3- This, That, These, Those
  4- Capital Letters
  5- Prepositions in, on, at,
  6- Irregular Verbs
  7- The Plural Of Nouns
  8- Have got, has got
  9- Subject and Object Pronouns
  10- Directions
  11- Some and Any
  12- Must and Mustn't
  13- Adjectives
  14- Gerunds
  15- Frequency Adverbs
  16- Would like - want
  17- Conditionals - Type 1
  18- Imperatives
  19- Simple Present Tense 1
  20- Simple Present Tense 2
  21- Simple Present Tense 3
  22- Simple Past Tense 1
  23- Simple Past Tense 2
  24- Present Continuous Tense
  25- Present Perfect Tense 1
  26- Present Perfect Tense 2
  27- Be Going To
  28- Will and Shall
  29- So because
  30- a.m - p.m
HOME
            

SIMPLE PRESENT TENSE / GENİŞ ZAMAN

Third person singular (Üçüncü tekil şahıslar)

Note:

 1. he, she, it: üçüncü tekil şahıslarında fiilin sonuna -s: eklenir.
  he wants, she needs, he gives, she thinks.

 2. Olumsuz ve soru şekillerinde DOES yardımcı fiili eklenir + fiil yalın haldedir.
  He wants. Does he want? He does not want.

 3. Sonu -y ile biten fiillerde -s eklenirken -y kalkarak -i'ye dönüşür ve böylece -ies olarak kullanılır:
  fly - flies, cry - cries

  İstisna
  : -y den önce sesli harf varsa bu değişiklik olmaz:
  play - plays, pray - prays

 4. Sonu -ss, -x, -sh, -ch ile biten fiillere -es eklenir:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes

Examples:

1. Third person singular with s or -es

a. He goes to school every morning.
b. She understands English.
c. It mixes the sand and the water.
d. He tries very hard.
e. She enjoys playing the piano.

2. Simple present, form

Example: to like, present simple

Olumlu

Soru

Olumsuz

I like

Do I like ?

I do not like.

You like

Do you like?

You don't like.

he, she, it likes

Does he, she, it like?

He, she, it doesn't like.

we like

Do we like?

We don't like.

you like

Do you like?

You don't like.

The simple present şunlar için kullanılır:

 1. Alışkanlıkları, değişmez gerçekleri, tekrarlanan hareketleri ya da sabit durumları, duygu ve dilekleri ifade etmek için:
  I smoke (alışkanlık); I work in London (değişmeyen, sabit bir durum); London is a large city (gerçek)

 2. Talimatlar ya da yön tarifleri için :
  You walk for two hundred metres, then you turn left.

 3. Şimdi ve gelecekte saatleri belirlenmiş düzenlemeler için:
  Your exam starts at 09.00

 4. after, when, before, as soon as, until gibi bağlaçlardan sonra gelecek zaman ifadelerinde:
  He'll give it to you when you come next Saturday.

DİKKAT! The simple present şimdi, şu anda, içinde bulunduğumuz zamandaki olayları anlatmak için kullanmayınız.. Bunun için bakınız Present Continuous Tense.

Examples:

 1. For habits
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.

 2. For repeated actions or events
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.

 3. For general truths
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.

 4. For instructions or directions
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.

 5. For fixed arrangements
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March

 6. With future constructions
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.


ELEMENTARY HOME PAGE


            


| test ve çeviri | ingilizce chat | bilgi yarışması | Dersrehberi.com | oyun | nasrettin hodja | ingilizce kursları

 

copyright © bedavaingilizce.com 2000-2019


| Newspapers | Grammar | Vocabulary | Jokes | Poems | Riddles | Tongue Twisters |
| English Books | Homonyms | Synonyms | Proverbs | Lyrics | Quotes |