BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları


 
DERSLER
  1- A/an
  2- Verb 'To Be"
  3- This, That, These, Those
  4- Capital Letters
  5- Prepositions in, on, at,
  6- Irregular Verbs
  7- The Plural Of Nouns
  8- Have got, has got
  9- Subject and Object Pronouns
  10- Directions
  11- Some and Any
  12- Must and Mustn't
  13- Adjectives
  14- Gerunds
  15- Frequency Adverbs
  16- Would like - want
  17- Conditionals - Type 1
  18- Imperatives
  19- Simple Present Tense 1
  20- Simple Present Tense 2
  21- Simple Present Tense 3
  22- Simple Past Tense 1
  23- Simple Past Tense 2
  24- Present Continuous Tense
  25- Present Perfect Tense 1
  26- Present Perfect Tense 2
  27- Be Going To
  28- Will and Shall
  29- So because
  30- a.m - p.m
HOME
            

FREQUENCY ADVERBS / SIKLIK ZARFLARISıklık Zarfları iki gruptur;

a) Tek kelime sıklık zarfları,
b) İki kelime sıklık zarfları.


A- TEK KELİME SIKLIK ZARFLARI:

1. Sıklık zarfları gün boyunca veya haftalık olarak yaptığımız eylemlerin sıklık derecesini anlatmak için kullanırız.

Frequency Adverbs
Sıklık Zarfları
Yüzdelik Derecesi
Never
Asla, hiç bir zaman
% 0
Seldom
Nadiren
% 10
Sometimes
Bazen, ara sıra
% 50
Often
Sık sık
% 75
Usually
Genellikle
% 90
Always
Her zaman, daima
% 100


2. Sıklık zarflarının cümledeki yeri esas fiilden önce, 'Be' (am, is, are, was, were) fiilinden sonra kullanılır.

Esas Fiil İle Kullanım
I always get up at 10 o'clock on Sundays.
(Pazarları daima saat 10'de kalkarım.)
What time do you usually go to school?
(Okula genellikle saat kaçta gidersin?)
We often brush our teeth.
(Biz sık sık dişlerimizi fırçalarız.)
My parents can seldom go on holiday.
(Annem ve babam nadiren tatile çıkabiliyorlar.)
  
'Be' Fiili İle Kullanım
I am never late for school.
(İşe asla geç kalmam.)
He is usually tired in the evening.
(O akşamları genellikle yorgun olur.)
She is never ready.
(O asla hazır olmaz.)
The weather is often rainy here.
(Buralarda hava sık sık yağmurlu olur.)


3. Sıklık zarfları kiplerden önce ve sonra kullanılabilir.

Kipler İle Kullanım
I usually can do my homework after school.
(Genellikle okuldan sonra ödevimi yapabilirim.)
He can sometimes help his father.
(Bazen babasına yardım edebiliyor.)
My friend can never solve this problem.
(Arkadaşım asla bu problemi çözemez.)
My cat often can catch a rat.
(Kedim sıklıkla fare yakalayabilir.)4. Sometimes cümle başında ve sonunda da kullanılabilir.

Örnek:
I sometimes eat lunch at school.
Sometimes I eat lunch at school.
I eat lunch at school sometimes.5. Sıklık zarflarını sormak için HOW OFTEN soru kelimesi kullanırız.

Örnek:
How often do you go to movies? (Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin?)
How often do they play tennis? (Ne kadar sık tenis oynarlar?)
How often is he late? (Ne kadar sık geç kalır?)6. EVER soru cümlelerinde kullanılır?

Örnek:
Do the buses ever run on time? Yes, often. (Otobüsler hiç zamanında kalkar mı? Evet, sık sık.)
Do boys and girls ever play football? No, they seldom do. (Hiç oğlanlar ve kızlar futbol oynar mı? Hayır, nadiren oynarlar.)B- İKİ KELİME SIKLIK ZARFLARI:1. iki kelime sıklık zarflarına örnekler.

Two-words Frequency Adverbs
İki Kelime Sıklık Zarfları
On Saturdays
Cumartesi günleri
Every year
Her yıl
At the weekends
Hafta sonları
Every day
Her gün
Once a week
Haftada bir kez
Twice a month
Ayda iki kez


2. İki kelime sıklık zarfları cümle sonunda veya cümle başında kullanılır. Kesinlikle cümle ortasında kullanılmaz.

Örnek:
I every day get up at 6 o'clock.
I get up at 6 o'clock every day.
Every day I get up at 6 o'clock.EXERCISES


1- Yüzdeliklere bakarak boşluklara gelmesi gereken sıklık zarflarını bulunuz.

01- I .........(0%) celebrate birthdays.
02- She .........(10%) goes out at night.
03- He .........(100%) gets angry with me.
04- The weather is .........(50%) rainy.
05- They .........(90%) eat a big breakfast in the morning.
06- We ......... (75%) go on a picnic.2- Altı çizili olan kelimelerin sorusunu yazınız.

1- ? I watch television every night.
2- ? We play tennis twice a month.
3- ? No, I never smoke.
4- ? I usually go out for dinner.
5- ? Yes, the weather is always rainy.
QUESTIONS:
1. How often do you watch television?
2. How often do you play tennis?
3. Do you ever smoke?
4. How often do you go out for dinner?
5. Is the weather ever rainy?ELEMENTARY HOME PAGE


            


| test ve çeviri | ingilizce chat | bilgi yarışması | Dersrehberi.com | oyun | nasrettin hodja | ingilizce kursları

 

copyright © bedavaingilizce.com 2000-2019


| Newspapers | Grammar | Vocabulary | Jokes | Poems | Riddles | Tongue Twisters |
| English Books | Homonyms | Synonyms | Proverbs | Lyrics | Quotes |