MAKALELER

İngilizce Konuşma
Escada Kol Saatleri Bu Sitede Çok Ucuz : Modasaat.com
Dil kursu seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
Ana Sayfa
    


Bu Site ile İngilizcenizi Geliştirebilirsiniz







İngilizce günümüzde, en önemli dil haline gelmiştir. Dünya dili olmasının nedeni, sosyal hayatta, ticarette, siyasette ve uluslararası ilişkilerde, İngilizce konuşma dili kullanılmaktadır. Medyanın İngilizceyi kullanması ve dünyada ABD’nin siyasi güç olması, İngilizcenin dünyada ilk tercih edilen dil olmasında etkilidir. İngiliz emperyalizmi de, İngilizce dilinin hâkim olmasında etkili olmuştur. Günümüzde iletişimin en son noktaya gelmesiyle birlikte, İngilizce konuşma zorunlu bir haline gelmiştir Bilim, tıp, endüstri, pazarlama ve reklam gibi birçok alanda, İngilizce öğrenimi olmazsa olmazlar içerisine girmiştir. Bu gün bütün dünya dilleri, İngilizceden etkilenmiştir. Bütün dünya dillerinde, İngilizce kelimeler bulunmaktadır. Dünyada üretilen ilk ürünler, İngilizce çıkmaktadır. Bu ürünler bir anda dünya markası olmasıyla birlikte, bütün dünya dillerinde, bu ürünün orijinal İngilizce ismi kullanılmaya başlıyor.

Britanya’ya 5. asırda yerleşen Anglo ve Sakson kabileleri, buranın yerli halkını kuzeye sürmüştür. Britanya adasını işgal eden Anglo ve Saksonlular, England bölgesinden geldikleri için, England olarak isimlendirilmişlerdir. Zamanla burası England olmuştur. Bu kabilenin dili, bu gün çok zor anlaşılmaktadır. Yazı ve matbaa yaygın olmadığı için, dil dejenerasyonu hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. O zamanın İngilizcesi, Fransızcadan etkilenmişti. Bunun nedeni, Fransızların İngiltere’yi işgal etmesiydi. Orta İngilizce dönemi olarak bilinen bu dönemde, Fransızcanın İngilizceyi epey etkilemiştir. Günümüzde bu dilin anlaşılmamasının nedeni, daha matbaanın icat edilmemesidir. Matbaa icat edilmesi ve İngilizlerin dünya ülkelerini sömürmeye başlaması ile birlikte, İngilizce alfabesi olan, sayıları olan ve sözlüğü olan bir dil haline gelmiştir. İnternetten http://www.konusarakögren.com/blog/ingilizce-sayilar/ adresine girdiğiniz zaman, karşınıza çıkan sözlük ve sayılar, matbaanın icadından sonra meydana gelen İngilizcenin uzantısıdır. Matbaa ve basılan kitaplar, bir dilin korunması için önemlidir. İngilizce, siyasi hâkimiyetinin yanı sıra, dışarıdan etkilenmeden geliştiği için, söz sahibi olmaya başladı. Özellikle sömürgecilik, emperyalizm ve matbaacılıkta ilerlemeler, İngilizce dilinin dünya dili olmasında etkili olmuştur.

Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Britanya İngilizcesi, coğrafi ve kültürel yapıya göre farklılık göstermektedir. Ancak, iletişim dünyasının inanılmaz gelişmesi nedeniyle, bu gün bütün dünyada tek tip İngilizce anlayışı gelişmeye başladı. Amerika kıtasındaki yerlilerin ortadan kaldırılması ile birlikte, ABD kültürü yeni bir İngilizce meydana getirdi. Günümüzde İngiltere ve Amerika İngilizcesi bütün dünyada kabul görmeye başladı. Film ve müzik dünyasında, ABD’nin belirgin bir üstünlüğünün olması, Amerikan İngilizcesinin yaygınlaşmasında etkin rol oynamıştır. Ülkemizde de yaygınlaşan ve bütün dünyada yayılmaya devam eden, İngilizceyi konuşarak öğrenme sistemi, kısa zamanda bu dili öğrenmenizi sağlamaktadır. İngilizce öğrenmede İngilizce sözlük kategorisinin çok yaygın olması da etkilidir. İngilizce konuşan cihazlar, hiç İngilizce bilmeyen insanların, İngilizce konuşmasını sağlamaktadır. Bilim ve teknoloji, İngilizcenin dünya dili olmasında, en etkili unsur haline gelmiştir. Bu gün için İngilizce, ekonomi ve iş dünyasında, zorunlu dil haline gelmiştir.