IDIOMS ABOUT WEATHER
Raining cats and dogs
Face like thunder
Storm in a teacup
Chasing rainbows
Lightning fast
Head in the clouds
Snowed under
Under the weather
Idioms Homepage
    
Hava durumu ile ilgili diyaloglar genelde İngilizce dilinde oldukça yaygındır. Hava durumu ile ilgili konuşmak, biriyle diyaloğa girmek için kullanılabilecek en iyi yoldur. Bunun yanı sıra İngilizce dili, hava ile ilgili kelimelerden oluşan zengin bir deyim hazinesine de sahip. Aşağıda Kaplan dil okulları tarafından hazırlanan illustrasyona göz atın ve hava ile ilgili günlük konuşmada kullanılan deyimleri öğrenin.

Raining cats and dogs: Sağanak şeklinde yağmur yağması.
Örnek: ‘Do not forget your umbrella before you go outside. It is raining cats and dogs!’

DEYİM İLE İLGİLİ TEST VE ALIŞTIRMALAR

We shouldn't go outside without an umbrella because it's raining cats and dogs.

(a) it's just started to rain
(b) it's going to rain
(c) it's raining very heavily
(d) it's raining a littleNext idiom