BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları


 
LESSONS
  Wish - if only
  Adjectives with -ed -ing
  As conjuction
  As if - as though
  Would - Could
  In case - In case of
  Subjunctive
  Causatives
  Phrasal Verbs
HOME

            
AS IF, AS THOUGH (SANKİ)


a) As if kullanarak birinin ya da birşeyin nasıl göründüğünü (look), hissettiğini (feel), gibi geldiğini (sound) anlatabiliriz.

The house looked as if nobody was living in it.
Evde sanki hiç kimse yaşamıyormuş gibi görünüyor.

Mary sounds as if she's got a cold.
Mary sanki soğuk almış gibi görünüyor (geliyor).

I have just come form holiday and I am very exhausted. I feel as if I haven't had a holiday.
Tatilden şimdi döndüm ve çok bitkinim. Sanki tatil yapmamışım gibi hissediyorum.


b) Cümleyi it öznesiyle başlayabiliriz ve it looks, it sounds, it smells as if (as though) gibi kullanabiliriz.

John is very late. It looks as if he isn't coming to the party.
John çok geç kaldı. Sanki partiye gelmeyecekmiş gibi görünüyor.

The music is too loud. It sounds as though they are having a party.
Müziğin sesi çok yüksek. Sanki parti yapıyorlarmış gibi geliyor.

It smells as though you have smoked here.
Sanki burada sigara içmişsin kokuyor.

Not: Bu kullanım as if yerine like kullanılırak da yapılabilmektedir. Öğneğin: it looks like, it smells like, it sounds like gibi.

c) as if'i diğer fiillerle de kullanabiliriz.

She ran as if she was running for her life.
Sanki hayatı için koşuyormuş gibi koştu.

He behaved as if nothing had happened.
Sanki hiç birşey olmamış gibi davrandı.

They looked at me as if I was mad.
Deliymişim gibi bana baktılar.


d) Bazen as if'den sonra geçmiş zaman kullanabiliriz, fakat anlam geçmiş zaman olmaz. Düşüncenin gerçek olmadığını bu şekilde ifade etmiş oluruz.

I don't like Jane. She talks as if she knew everything.
Jane'i sevmiyorum. Herşeyi biliyormuş gibi konuşuyor.

John is 20 years old. Why do you talk to me as if he were (was) a child.
John 20 yaşında. Neden onunla çocukmuş gibi konuşuyorsun.

ADVANCED HOME PAGE