BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları
1 - PRESENT PERFECT TENSE
Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

(+)  I, you, we, they + have verb3       he, she, it + has verb3
POSITIVE OLUMLU
I have been to Istanbul. Ben Istanbul'da bulundum.
You have been late. Sen geç kaldın.
He has washed his hair. O saçını yıkadı.
She has cooked the meal. O yemeği pişirdi.
It has been very cold. Hava çok soğuk oldu.
We have had four test so far. Şimdiye dek dört test olduk.
You have written the wrong number.      Siz yanlış numara yazdınız.
They have returned from abroad. Onlar yurdışından döndüler.       

(-) I, you, we, you, they + haven't verb3           he, she, it + hasn't verb3
NEGATIVE OLUMSUZ
I haven't been to Paris. Ben Paris'de bulunmadım.
You haven't given me the key. Sen bana anahtarı vermedin.
He hasn't broken his arm. O kolunu kırmadı.
She hasn't cleaned the room.                     O odayı temizlemedi.
It hasn't bit my leg. O benim bacağımı ısırmadı.
We haven't found a solution yet. Biz henüz bir çözüm bulamadık.                    
You haven't made any mistake. . Siz hiç hata yapmadınız.
They haven't canceled the match.    Onlar maçı iptal etmediler.    

 (?) Have I, you, you, they + verb3 ?           Has he, she, it, we verb 3 ?   
QUESTION SORU
Have I told you lies? Ben sana yalan söyledim mi?
Have you finished your homework?                  Ödevini bitirdin mi?
Has he lost his wallet? O cüzdanını kaybetti mi?
Has she played tennis? O tenis mi oynadı?
Has it rained for an hour? Bir saat boyunca yağmur mu yağdı?
Have we paid our debts? Borçlarımızı ödedik mi?
Have you ever been to Istanbul? Siz hiç Istanbul'da bulundunuz mu?               
Have they seen the film? Onlar filmi gördüler mi?

(-?) Haven't I, you, we, you, they + verb3 ?    Hasn't he, she, it + verb3 ?
NEGATIVE QUESTION OLUMSUZ SORU
Haven't I told you the truth? Ben sana gerçeği söylemedim mi?
Haven't you read that book? Sen o kitabı okumadın mı?
Hasn't he played tennis with her? Onunla tenis oynamadı mı?
Hasn't she bought the present yet? O henüz hediyeyi almadı mı?
Hasn't it snowed since I came in? İçeri girdiğimden beri kar yağmadı mı?         
Haven't we studied hard for the exam?        Sınav için yoğun çalışmadık mı?
Haven't you told her the truth? Ona gerçeği anlatmadın mı?
Haven't they lent you any money? Sana ödünç para vermediler mi?


 

Zaman TablolarıBedava İngilizce