BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları
1 - SIMPLE FUTURE TENSE   (GELECEK ZAMAN)
Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

   (+)     I, you, he, she, it, we, you, they + will + verb                       
POSITIVE OLUMLU
I will have a cup of coffee.                    Ben bir fincan kahve alacağım.
You will see who is right. Kimin haklı olduğunu göreceksin.
He will come here tomorrow. O yarın buraya gelecek.
She will call you tonight. O bu gece sana telefon edecek.
It will be very easy. O Çok kolay olacak.
We will stay in the tent. Biz çadırda kalacağız.
You will help them. Siz onlara yardım edeceksiniz.
They will accept our offer. Onlar teklifimizi kabul edecekler.         

     (-) I, you, he, she, it, we, you, they + will not (won't)                   
NEGATIVE OLUMSUZ
I won't cheat you. Seni (sizi) aldatmayacağım.
You won't tell lies. Yalan söylemiyeceksin.
He won't have alcoholic drinks. O alkollü içecekler almayacak.
She won't change her dress.         O elbisesini değiştirmeyecek.
It won't be so easy to do it. Onu yapmak pek kolay olmayacak.
We won't work at the weekend. Biz hafta sonu çalışmayacaız.
You won't lend them any money. Onlara hiç borç para vermeyeceksiniz.
They won't go to London this year.   Onlar bu sene Londra'ya gitmeyecekler.    

 (?) Will I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?               
QUESTION SORU
Will I tell her everything? Ona herşeyi anlatacak mıyım?
Will you break the rules?     Kuralları bozacak mısın?
Will he come here again? O tekrar buraya gelecek mi?
Will she take the children to the school? Çocukları okula götürecek mi?
Will it rain tomorrow ? Yarın yağmur yağacak mı ?
Will we play tennis again? Tekrar tenis oynayacak mıyız?
Will you study hard? Sıkı çalışacak mısınız?      
Will they do us a favour? Bize bir iyilik yapacaklar mı?

      (-?) Won't I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?           
NEGATIVE QUESTION OLUMSUZ SORU
Won't I tell the truth? Ben hakikatı söylemiyecek miyim?
Won't you read book? Sen kitabı okumayacak mısın?
Won't he play in the match? O maçta oynamayacak mı?
Won't she drink coffee? O kahve içmeyecek mi?
Won't it be easy for you ? Senin için o kolay olmayacak mı?
Won't we visit our friends? Arkadaşlarımıza ziyaret etmeyecek miyiz?
Won't you rehearse tomorrow? Yarın prova yapmayacak mısınız?
Won't they lend you any money? Sana hiç ödünç para vermeyecekler mi?


 

Zaman TablolarıBedava İngilizce