BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları
1 - SIMPLE PAST TENSE
Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

   (+)     I, you, he, she, it, we, you, they + verb2                      
POSITIVE OLUMLU
I got up early yesterday morning. Dün sabah erken kalktım.
You worked hard last night.. Geçen gece yoğun çalıştın.
He sold his car last month. Geçen ay arabasını sattı.
She wrote a letter to her aunt. O halasına bir mektup yazdı.
It rained a lot last winter. Geçen kış çok yağmur yağdı.
We played football on Sunday. Pazar günü futbol oynadık.
You cheated us. Siz bizi aldattınız.
They wanted to change the rules. . Onlar kuralları değiştirmek istedi.       

(-) I, you, he, she, it, we, you, they + didn't verb1                   
NEGATIVE OLUMSUZ
I didn't play well in the match. Maçta iyi oynamadın.
You didn't come to the party yesterday. Sen dün partiye gelmedin.
He didn't do his homework. O ödevini yapmadı.
She didn't understand anything.         O hiçbirşey anlamadı.
It didn't rain a lot on that day. O gün çok yağmur yağmadı.
We didn't wait for them. Biz onları beklemedik.
You didn't obey the rules. . Siz kurallara itaat etmediniz .
They didn't want to believe this.    Onlar buna inanmak istemedi.    

 (?) Did I, you, he, she, it, we, you, they + verb1 ?              
QUESTION SORU
Did I tell lies? Ben yalan mı söyledim?
Did you go out yesterday evening?     Dün akşam dışarı çıktın mı?
Did he want coffee? O kahve mi istedi?
Did she play tennis? O tenis mi oynadı?
Did it snow here last week? Geçen hafta burada kar yağdı mı?
Did we pay our debts? Borçlarımızı ödedik mi?
Did you study for the exam? Sınav için çalıştınız mı?      
Did they see the film? Onlar filmi gördüler mi?

   (-?) Didn't I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1?       
NEGATIVE QUESTION OLUMSUZ SORU
Didn't I tell the truth? Ben gerçeği söylemedim mi?
Didn't you read book? Sen kitabı okumadın mı?
Didn't he play tennis with her? Onunla tenis oynamadı mı?
Didn't she drink coffee? O kahve içmedi mi?
Didn't it snow in winter? Kışın kar yağmadı mı?
Didn't we study hard for the exam? Sınav için yoğun çalışmadık mı?
Didn't you tell the truth? Gerçeği anlatmadın mı?
Didn't they lend you any money? Sana hiç ödünç para vermediler mi?


 

Zaman TablolarıBedava İngilizce