BEDAVA İNGİLİZCE SİTESİNE HOŞGELDİNİZ! ANA SAYFA  |  BEGINNER  |  ELEMENTARY  |  INTERMEDIATE  |  ADVANCED  |  CONTACT  | 

         
   
   Ana Sayfa    Pratik İngilizce    Oyunlar    Gazeteler    Okuma    Chat    Songs    Fıkra    Şiir    Özel Ders İlanları
1 - SIMPLE PRESENT TENSE
Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

   (+)     I, you, we, they + verb       (he,she,it + verbs)      
POSITIVE OLUMLU
I get up early in the mornings. Sabahları erken kalkarım.
You know him well. Sen onu iyi tanırsın.
He likes apples very much. O elmaları çok sever.
She writes letters to her aunt. O halasına mektup yazar.
It rains a lot in winter. Kışın çok yağmur yağar.
We play football on Sundays. Pazar günleri futbol oynarız.
You have breakfast every morning. Siz her sabah kahvaltı yaparsınız.
They work hard everyday. Onlar hergün yoğun çalışırlar.

(-) I, you, we, they+don't verb (he, she, it +doesn't Verb)
NEGATIVE OLUMSUZ
I don't like pork. Domuz etini sevmem.
You don't go to bed early. Sen erken yatmazsın.
He doesn't eat meat at all. O hiç et yemez.
She doesn't work on Saturdays.        O cumartesi günleri çalışmaz.
It doesn't snow in summer. Yazın kar yağmaz.
We don't smoke cigarette. Biz sigara içmeyiz.
You don't have any free time. Sizin hiç boş vaktiniz olmaz.
They don't sell alcoholic drinks.   Onlar alkollü içecek satmazlar.   

 (?) Do I, you, we, they + verb ? (does he, she, it + Verb ?
QUESTION SORU
Do I tell lies? Ben yalan söyler miyim?
Do you go out in the evenings?     Akşamları dışarı çıkar mısın?
Does he like coffee? O kahve sever mi?
Does she play tennis? O tenis oynar mı?
Does it make noise? O gürültü yapar mı?
Do we go to the theatre? Biz tiyatroya gider miyiz?
Do you speak English? Siz İngilizce konuşur musunuz?      
Do they sell milk here? Onlar burada süt satar mı?

   (-?) Don't I, you, we, they + verb? (doesn't he, she, it + verb ?
NEGATIVE QUESTION OLUMSUZ SORU
Don't I tell the truth? Ben gerçeği söylemez miyim?
Don't you read book? Sen kitap okumaz musun?
Doesn't he play tennis with me? Benimle tenis oynamaz mı?
Doesn't she like coffee? O kahve sevmez mi?
Doesn't it snow in winter? Kışın kar yağmaz mı?
Don't we speak English in the classroom? Sınıfta İngilizce konuşmaz mıyız?
Don't you speak English? Siz İngilizce konuşmaz mısınız?
Don't they lend you any money? Sana hiç ödünç para vermezler mi?


 

Zaman TablolarıBedava İngilizce